O niewysłowione szczęście

O niewysłowione szczęście - tekst:

1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
gdy Słowo Wcielone Serce swe nam dało.
Refren: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś;
ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.
2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! Ref…
3. Miłość świat ten cały w niebo przemieniła,
gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. Ref…
4. O anielskie chóry, o wybrani Pana,
przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Ref…
5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,
przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Ref…
6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe?
Ach! Milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Ref…
7. Bo nie do anioła zwraca słowo swoje,
lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje!”. Ref…
8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy,
w bólu i radości zawsze Je kochajmy. Ref…
9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie
szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. Ref…

Cytaty pasujące do O niewysłowione szczęście:

Piękne życie jest wielkim ideałem młodości zrealizowanym w wieku dojrzałym.
A. De Vigny

Trzeba być silnym, aby stać się wielkim: oto nasz obowiązek. Zycie jest walką, z której nie możemy się wycofać, ale w której musimy odnieść zwycięstwo.
O. Pio

Nie mogę ścierpieć krytyki i złego mówienia o braciach. To prawda, że czasami bawi mnie drażnienie ich, ale obmowa przyprawia mnie o mdłości.
O. Pio

Podobne do O niewysłowione szczęście: