Otoczon gronem świętych

Otoczon gronem świętych - tekst:

1. Otoczon gronem świętych aniołów,
dziwiąc tryumfem świat cały,
z pośrodka wiernych swych apostołów
wzniósł się do nieba Pan chwały.
2. Płakał i bolał nad grzesznym ludem,
nim prawdę w sercach odrodził,
nim zgładził grzechy odkupu cudem
i ludzi z Bogiem pogodził.
3. Wraca do Ojca jako Syn prawy
Słowo Przedwieczne, Bóg wielki,
by Go na tronie mocy i sławy
wielbił i kochał duch wszelki.
4. Wraca, lecz jeszcze zstąpi w świetności,
z berłem i rózgą w swej dłoni;
w dniu ostatecznym ukarze złości,
skroń dobrych chwałą osłoni.
5. Zlituj się, Boże, nad dziećmi swymi,
któryś jest dobry bez miary;
Tobie moc dana na niebie, ziemi,
ześlijże na nas swe dary.
6. Rządź Twym Kościołem, zwiększaj go, Panie,
broń od grzechowej zarazy;
niech wierność, zgoda wśród nas zostanie
i bojaźń Twojej obrazy.

Cytaty pasujące do Otoczon gronem świętych:

Życie jest ścieżką. Ścieżka nie została stworzona po to, abyście mogli na niej spać i odpoczywać, ale żebyście po niej szli.
P. Drive

Trzeba być silnym, aby stać się wielkim: oto nasz obowiązek. Zycie jest walką, z której nie możemy się wycofać, ale w której musimy odnieść zwycięstwo.
O. Pio

Miłość i cierpliwość niechaj zawsze ci towarzyszą w dowodzeniu i poprawianiu.
Ks. Bosko

Podobne do Otoczon gronem świętych: