Psalm 111 Pochwała dzieł Bożych

Psalm 111 Pochwała dzieł Bożych - tekst:

Alleluja.
z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.
Zapewnił pamięć swym cudom;
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm tym, którzy się Go boją;
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.
Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
ustalone na wieki, na zawsze,
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
ustanowił na wieki swoje przymierze;
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Cytaty pasujące do Psalm 111 Pochwała dzieł Bożych:

Po znakach swojego cierpienia Chrystus chciał, aby rozpoznawano jego uczniów i przez cierpienia rozpoznaje tych, którzy są Jego uczniami.
Pascal

Zawistni uważają korzyść innych za swoją szkodę i sądzą, że osiągnęli swoje dobro, kiedy uda im się osiągnąć sukces w swoich złych zamierzeniach.
Św. Albert

Eucharystia jest wszechmocnym lekiem na grzechy; jeżeli oczyścimy się z wielkich, zetrze drobne, dając nam siłę, aby unikać jednych i drugich.
Bossuet

Podobne do Psalm 111 Pochwała dzieł Bożych: