Psalm 112 Pochwała sprawiedliwego

Psalm 112 Pochwała sprawiedliwego - tekst:

Alleluja.
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.
Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.
Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnie występnych wniwecz się obróci.

Cytaty pasujące do Psalm 112 Pochwała sprawiedliwego:

Niech zakonnicy nigdy nie zapominają wielkiego dobrodziejstwa, które uczynił im Bóg w powołaniu ich tam, gdzie mogą uczynić wiele dobra dla siebie i swojego bliźniego.
Ks. Bosko

Więź, która łączy dzieci z Ojcem i braci ze sobą jest więzią rodzinną: węzłem krwi, którą jest krew Chrystusa, a ciepłem jej jest Miłość.
I. Giordani

Rzeczą podłą jest nie podać ręki temu, kto upadł.
Seneka

Podobne do Psalm 112 Pochwała sprawiedliwego: