Posypmy głowy popiołem

Posypmy głowy popiołem - tekst:

1. Posypmy głowy popiołem,
uderzmy przed Panem czołem;
zapustne śmiechy na stronę,
cierniową wijmy koronę.
2. Posypmy głowy popiołem,
grzmi niebo głosem surowym:
„Pokutę czyńcie za grzechy,
na stronę teraz uciechy”.
3. Posypmy głowy popiołem,
otoczmy Pana pospołem,
bo Pański sąd sprawiedliwy,
a dla grzesznika straszliwy.
4. Posypmy głowy popiołem,
już Zbawca cierpieć gotowy
ponosić męki katusze,
by nasze odkupić dusze.
5. Posypmy głowy popiołem,
o śmierci myślmy pospołem;
nim głosu Twego wezwanie
na sąd Twój stawi nas, Panie.
6. Posypmy głowy popiołem,
z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
abyśmy z nim zmartwychwstali
i hymn Mu chwały śpiewali.

Cytaty pasujące do Posypmy głowy popiołem:

Ludzie nie wstydzą się wypowiadanych przez siebie obelg, ale tych, które sami otrzymali.
G. Leopardi

Cierpliwość nie jest cnotą, ale osobistą, świadomą i dynamiczną zdobyczą, ponieważ jest nieustającym postępowaniem ku zbawieniu.
N. Waneschi

Próżna radość świata czyni człowieka wewnętrznie głuchym, ponieważ, kto kocha światową radość, niechętnie słucha słowa Bożego.
Sw. Albert

Podobne do Posypmy głowy popiołem: