Cały świat niech śpiewa

Cały świat niech śpiewa - tekst:

Refren: Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.
1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Ref…
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem,
z radością każdy niech śpieszy doń.
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
za Nim jak owce dążymy wciąż. Ref…
3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,
niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki,
za dobrodziejstwa dawane nam. Ref…

Cytaty pasujące do Cały świat niech śpiewa:

Niech małżonkowie w wiernym wypełnianiu swoich obowiązków małżeńskich i rodzinnych, przekazują w domowym ognisku nowym pokoleniom płomień cielesnego życia, a wraz z nim życie duchowe i moralne, życie chrześcijańskie: tego pragnie Bóg.
Pius XII

Cierpliwość czyni lżejszym to, czemu nie można zaradzić.
Horacy

Błogosławieni ci, którzy cierpią, kiedy nie widzą Kościoła tak pięknego, jakby chcieli, i pozostają mimo to poddani i wierni.
Teilhard de Chardin

Podobne do Cały świat niech śpiewa: