Będę Cię wielbił

Będę Cię wielbił - tekst:

1. Będę Cię wielbił, mój Panie,
póki mnie na świecie stanie;
boś mnie w przygodzie ratował
i śmiechów ludzkich uchował.
2. Panie, wołałem ku Tobie,
a Tyś mnie wsparł w mej chorobie;
dodałeś mi swej pomocy,
żem wiecznej nie ujrzał nocy.
3. Użyłeś zwykłej litości,
płacz obróciłeś w radości;
wór ze mnie zdjąłeś żałobny,
a płaszcz włożyłeś ozdobny.
4. Przeto Cię wesoła wszędzie
lutnia ma uwielbiać będzie.
Twa chwała, o wieczny Panie,
w mych ustach już nie ustanie.

Cytaty pasujące do Będę Cię wielbił:

Najkrótsze kazania są najmilej widziane: jeżeli są dobre, miło nam ich słuchać; jeżeli zle, nudzą krótko.
Św. Tomasz z Akwinu

Im bardziej mnie wywyższają, Jezu mój, tym bardziej uniżaj mnie w moim sercu, uświadamiając mi to, czym byłem i to, czym byłbym, gdybyś mnie zostawił.
J. Escriva

Umartwienie zmysłów sprzyja zachowaniu czystości i umocnieniu ducha.
Ks. Bosko

Podobne do Będę Cię wielbił: