Niezbadany ślad Twych dróg

Niezbadany ślad Twych dróg - tekst:

1. Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy!
Niezgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy:
co zamieniasz wrogów na swych wiernych sług,
cudem im pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.
2. Otwórz skarby łaski Twej, o Boże Miłosierny,
łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny:
Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz!
Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

Cytaty pasujące do Niezbadany ślad Twych dróg:

Powinno się przynajmniej raz na dzień posłuchać jakiejś piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć ładny obraz i jeśli to możliwe wypowiedzieć mało rozsądnych słów.
Goethe

Od młodości wprawiajcie się w cnocie, ponieważ oczekiwanie, na oddanie się Bogu w wieku dojrzałym, jest związane z wielkim niebezpieczeństwem wiecznego zatracenia.
Ks. Bosko

Ta odrobina szczęścia, która pozwoliła nam mieć nadzieję, polega na pewności, że wyrządziliśmy największe dobro i najmniejsze możliwe zło sercu naszych przyjaciół.
U. Foscolo

Podobne do Niezbadany ślad Twych dróg: