Bóg nad swym ludem

Bóg nad swym ludem - tekst:

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się,
i Zbawiciela nam zesłał,
miłość nam daje, usuwa grzech,
prowadzi w bramy Królestwa.
Refren: Chryste, króluj! Chryste, zwyciężaj!
Swoją miłość odnów w nas!
2. Miłość Chrystusa przemienia świat,
wyznacza szlaki wciąż nowe,
kruszy nienawiść, wprowadza ład,
jednoczy z ludźmi i z Bogiem. Ref…
3. W miłości swojej zachowaj nas
Chryste, Zwycięzco i Panie;
niech upragniony nadejdzie czas
odnowy i pojednania. Ref…
4. Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie,
w Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
a Ona wspierać nas będzie. Ref…

Cytaty pasujące do Bóg nad swym ludem:

W Ojcze nasz nie prośmy Boga, aby nie wystawiał nas na pokuszenie, ponieważ nikt nie może pokusy uniknąć, ale prośmy, abyśmy nie upadli przez drzwi i schody pokusy w winę.
Św. Albert

O bracia, jeżeli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku, wy, którzy posiadacie Ducha Świętego, upominajcie go łagodnie. Kimkolwiek jesteś, patrz na siebie, abyś nie dał się zwieść na pokuszenie.
Św. Paweł

Mądry czeka na swoją porę, szalony ją uprzedza, głupiec pozwala jej minąć.
Enver Pascia

Podobne do Bóg nad swym ludem: