W żłobie leży

W żłobie leży - tekst:

1. W żłobie leży, któż pobieży
kolędować Małemu,
Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu.
2. My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak Tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy.
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.
3. Naprzód tedy niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości”.
4. Witaj, Panie, cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie
opuściłeś, a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie?
„Miłość moja to sprawiła,
by człowieka wywyższyła
pod nieba empirejskie”.

Cytaty pasujące do W żłobie leży:

Jakakolwiek ofiara jest krótka w walce za wolność.
J. Artigas

Szukajcie Boga, znajdźcie Go i uczyńcie z Niego moc waszego życia. Bez Niego wszystkie nasze wysiłki obrócą się w popiół, a nasze świty staną się ciemniejsze od nocy.
M. L. King

Czynem i słowem czcij ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo.
Mądrość Syracha

Podobne do W żłobie leży: