Prześliczna Panno

Prześliczna Panno - tekst:

1. Prześliczna Panno, nad Panny Dziewico,
Ducha Świętego cna Oblubienico!
Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona,
bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
2. Któż godzien wielbić Ciebie, pełna chwały?
Przed Twą wielkością stoi świat zdumiały:
gwiazdy i miesiąc i słońce przeczyste
przy Tobie mgliste, przy Tobie mgliste.
3. Stworzenie żadne nie zrówna się z Tobą,
Tyś jedna niebios po Bogu ozdobą;
Ty złocisz twarze cherubinów jasne,
przez cnoty własne, przez cnoty własne.
4. Lud Ciebie swoją Królową mianuje;
na Twoje prośby łaska nam zstępuje
tam, z górnych niebios, od Twojego Syna,
Matko jedyna, Matko jedyna!

Cytaty pasujące do Prześliczna Panno:

Jak piękna jest Komunia razem z Mamą Raju! Wszystkie porywy mojego serca w tej cennej chwili opierają na tych słowach: ŤMama, moja Mama!ť.
Sw. Gemma Galgani

Bóg nigdy nie dopuściłby do zła, gdyby nie był dostateczne wszechmocny, aby wydobyć z niego dobro.
Św. Augustyn

Nigdy nie poznałem człowieka, który widząc własne błędy potrafił winę przypisać samemu sobie.
Konfucjusz

Podobne do Prześliczna Panno: