Psalm 144 Hymn z okazji wojny i zwycięstwa

Psalm 144 Hymn z okazji wojny i zwycięstwa - tekst:

Błogosławiony Pan – Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do wojny.
On mocą dla mnie i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i Tym, któremu ufam,
Ten, który mi poddaje ludy.
O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz ?
Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,
dni jego jak cień mijają.
O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,
dotknij gór, by zadymiły,
ciśnij piorun i rozprosz ich,
wypuść swe strzały i poraź ich,
wyciągnij rękę Twoją z wysoka,
wybaw mię z wód wielkich
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
tych, których usta mówią na wiatr,
a których prawica jest prawicą fałszywą.

Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał,
Grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo,
Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida.
[Od miecza złego mnie wybaw
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
tych, których usta mówią na wiatr,
a których prawica jest prawicą fałszywą].

Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,
rozrastającym się w czasie swej młodości,
niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn,
rzeźbione na wzór kolumn świątyni.
Niech pełne będą nasze spichlerze,
zasobne we wszystkie płody.
Niech trzody nasze tysiąckroć płodne
Na polach naszych mnożą się tysiącami;
niech nasze zwierzęta będą ciężkie!
Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka
ani lament na naszych ulicach!
Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi,
szczęśliwy lud, któremu Bogiem jest Pan.

Cytaty pasujące do Psalm 144 Hymn z okazji wojny i zwycięstwa:

Ofiarowanie oznacza takie powiązanie z Bogiem, że powierza mu się to, co ma się najdroższego, aby wszystko to, co kochamy znajdowało się pod tą samą opieką i w tym samym miejscu.
L. Evely

Ponieważ w godzinie zdawania sprawy zaciąży ci to, że dostatecznie nie zużyłeś czasu teraźniejszego na służbę Bogu, dlaczego nie zużyjesz go teraz tak, jakbyś chciał zrobić to w chwili śmierci?
Św. Jan od Krzyża

Spałem i śniłem, że życie było pięknem; obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest obowiązkiem.
E. Kant

Podobne do Psalm 144 Hymn z okazji wojny i zwycięstwa: