Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci

Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci - tekst:

Wysławiam Ciebie, Jahwe, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.
Jahwe, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił;
Jahwe, dobyłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mnie do życia
spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie dla Jahwe psalm, wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.

A ja powiedziałem pewny siebie:
«Nigdy się nie zachwieję».
Z łaski Twojej, Jahwe, uczyniłeś mnie
niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze,
ogarnęła mnie trwoga.
Wołam do Ciebie, Jahwe,
błagam Boga mego o miłosierdzie:
«Jaki będzie pożytek z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyż proch Cię będzie wysławiał
albo rozgłaszał Twą wierność?

Wysłuchaj, Jahwe, zmiłuj się nade mną;
bądź, Jahwe, dla mnie wspomożycielem»
Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Jahwe, będę Cię wysławiał na wieki.

Cytaty pasujące do Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci:

Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, który mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami i poza granicami narodów.
Pius XII

Nadzieja oświeca życie i uświęca obecną chwilę. Wlewa odwagę i siłę aż do entuzjazmu w próbach, a wszystkim posługuje się ze spokojem i wstrzemięźliwością.
Ks. Alberione

Kto nie jest zadowolony z tego, co ma, nie będzie też zadowolony z tego, co chciałby mieć.
B. Auerbach

Podobne do Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci: