Psalm 96 Jahwe Królem i Sędzią

Psalm 96 Jahwe Królem i Sędzią - tekst:

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów
Jego cuda – wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.

Cytaty pasujące do Psalm 96 Jahwe Królem i Sędzią:

Gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek pójdziesz, będziesz zawsze nieszczęśliwy, jeżeli nie zwrócisz się do Boga.
Kempis

Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest wiele wart. Wzbogaca tego, kto go otrzymuje i tego, kto go daje.
F. Faber

Szczęście często wślizguje się drzwiami, o których nie wiedzieliście, że zostawiliście je otwarte.
J. Barrymore

Podobne do Psalm 96 Jahwe Królem i Sędzią: