O Jezu, Światło ze Światłości

O Jezu, Światło ze Światłości - tekst:

1. O Jezu, Światło ze Światłości,
całego świata Zbawicielu!
Racz przyjąć w swojej łaskawości
pochwalne modły Twych czcicieli.
2. Nad słońce jesteś promienistszy,
Twe szaty bielsze są od śniegu.
Tak odsłoniłeś swym najbliższym
przed męką rąbek Bóstwa swego.
3. Głos Twego Ojca Niebieskiego
potwierdził Twe synostwo Boże,
my także z serca ochotnego
swym Królem zwiemy Cię w pokorze.
4. Tyś po to przyszedł na tę ziemię,
by za nas cierpieć w ludzkim ciele.
Teraz na wzór Twój Ty nas przemień,
w żywe Twe członki w Twym Kościele!
5. Śpiewamy Tobie, Jezu, chwałę,
najmilszy Synu Ojca w niebie.
Przez przemienienie Twe wspaniałe
On z Duchem Świętym wsławił Ciebie.

Cytaty pasujące do O Jezu, Światło ze Światłości:

Podejrzana jest taka inspiracja, która prowadzi nas do pozostawienia dobra pewnego i już istniejącego, i poszukiwania lepszego, ale niepewnego i dalekiego.
Św. Franciszek Salezy

Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na kroplę miodu niż na baryłkę octu.
Sw. Franciszek Salezy

Kochaj pracę; jeżeli nie potrzebujesz jej, aby jeść, traktuj ją jak lekarstwo.'Zdrowotne dla ciała i dobroczynne dla umysłu; zapobiega konsekwencjom bezczynności.
William

Podobne do O Jezu, Światło ze Światłości: