Witaj, Święta i Niepokalana

Witaj, Święta i Niepokalana - tekst:

1. Witaj, Święta i Niepokalana,
anielskimi pozdrowiona głosy.
Matką Boga z niewiast Tyś wybrana,
ozdobniejsza jesteś nad niebiosy.
Tyś jaśniejsza łaską Bożą
niż jutrzenka, gdy przed zorzą
na zaraniu zajaśnieje,
promieniami na świat sieje;
a Twej szaty słońce jest niezachodzące.
2. Bądź Orędowniczką nam w potrzebie
i Pocieszycielką dla strapionych,
bo ktokolwiek zwraca się do Ciebie,
Twą dobrocią jest on pokrzepiony.
Ciebie prosi lud w pokorze,
najśliczniejszy świętych wzorze;
Pani Niebios, Monarchini,
wśród aniołów Tyś Mistrzyni;
Panno nad pannami,
Święta nad świętymi!
3. Chór anielski pieniem niezliczonym
wdzięcznie wielbi ze świętymi w niebie
i my razem z ludem tu zebranym
wychwalamy i wielbimy Ciebie:
Pochwalona bądź Maryja,
wszystka piękna jak lilija;
witaj, tronie Salomona,
Bramo rajska Gedeona,
o Niepokalana,
i z niewiast wybrana.
4. Cnót ozdobo i piękności wzorze,
jasnym jesteś przykładem czystości,
Przewodniczką nam wszystkim w pokorze,
swym przykładem wiedź nas ku wieczności.
Święta Panno nad pannami,
módl się, przyczyń się za nami,
do Jezusa, Syna Twego,
zachowaj od wszego złego;
Twoja niech przyczyna
sprawi to u Syna.

Cytaty pasujące do Witaj, Święta i Niepokalana:

Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic.
Św. Proboszcz z Ars

Starajmy się nie dążyć zbyt wysoko, abyśmy nie musieli ze zbyt wysoka zeskakiwać.
F. Schiller

Najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, kto daje szczęście największej liczbie osób.
D. Diderot

Podobne do Witaj, Święta i Niepokalana: