Psalm 148 Pochwała kosmiczna

Psalm 148 Pochwała kosmiczna - tekst:

Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach !
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy !
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalana dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja.

Cytaty pasujące do Psalm 148 Pochwała kosmiczna:

W domu zachowujcie się łagodnie tak w stosunku do krewnych jak i podwładnych - często ci, którzy są aniołami na zewnątrz, w domu okazują się diabłami.
Św. Franciszek Salezy

Człowiek, mając nawet najwspanialszy talent, jest godny pogardy, jeśli jest pyszny i pełen egoizmu.
Konfucjusz

Walcz aż do śmierci za Prawdę, a Pan Bóg będzie walczył razem z tobą.
Mądrość Syracha

Podobne do Psalm 148 Pochwała kosmiczna: