Jasna Jutrzenko

Jasna Jutrzenko - tekst:

1. Jasna Jutrzenko kraju północnego,
drogi klejnocie narodu naszego.
Bądź, Stanisławie, bądź, Stanisławie, mile pozdrowiony,
młodzieńcze święty, młodzieńcze święty, bądź błogosławiony.
2. Kochanie Boga, w Trójcy jedynego,
pociecho Matki Króla Niebieskiego,
spraw, o co proszę; spraw, o co proszę, aby serce moje
pragnęło Boga, pragnęło Boga zawsze, jako Twoje.
3. Miłością pałasz Boga Wszechmocnego,
użycz nam iskry ognia zbawiennego;
niechaj w nas płonie, niechaj w nas płonie i serca rozpali,
abyśmy Boga, abyśmy Boga z całych sił kochali.
4. Tyś Boże Dziecię na ręku piastował,
a z rąk aniołów Komunię przyjmował;
przez radość wielką, przez radość wielką co spotkała ciebie,
spraw, byśmy Boga; spraw byśmy Boga oglądali w niebie.

Cytaty pasujące do Jasna Jutrzenko:

Po stworzeniu świata, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Następnie, aby zapobiec upadkowi całego stworzenia, stworzył poczucie humoru.
G. Mordillo

Tylko ci, którzy źle żyją i nie przystępują wcale albo bardzo rzadko do sakramentów, mogą bać się śmierci.
Ks. Bosko

Pokusy mogą przynieść cztery rodzaje dobra. Służą do odpokutowania win; wystawiają na próbę cnotę człowieka, jak u Hioba i Tobiasza; odsłaniają naszą łagodność i siłę wytrzymałości, jak u apostoła Pawła; służą do objawienia chwały Bożej, jak to się stało ze ślepym od urodzenia, o którym mówi Ewangelia.
Św. Albert

Podobne do Jasna Jutrzenko: