Chwała wam apostołowie

Chwała wam apostołowie - tekst:

1. Chwała wam apostołowie,
na dwunastu tronach w niebie;
sam was Jezus przygotował
i na krańce posłał świata.
2. Z was, kamieni drogocennych,
On uczynił fundamenty,
aby na nich wznieść swe Miasto,
gdzie Baranek jest światłością.
3. Cały Kościół was wysławia,
zaślubiony Chrystusowi,
wdzięczny wam za nauczanie
i za waszej krwi ofiarę.
4. Kiedy świat dobiegnie kresu,
Odkupiciel przyjdzie w chwale;
otoczony waszym gronem
będzie sądził ludzkie czyny.
5. Więc już teraz was prosimy:
umocnijcie nas modlitwą,
by zasiane przez was ziarno
wieczny plon wydało w niebie.
6. Cześć niech będzie Chrystusowi,
który wybrał was na posłów
miłosierdzia swego Ojca
i napełnił Duchem Świętym.

Cytaty pasujące do Chwała wam apostołowie:

Dla tego, kto się boi Pana, dobry będzie koniec - będzie błogosławiony w dniu swojej śmierci.
Mądrość Syracha

Cnota praktykowana w przeciwnościach jest mocniejsza i doskonalsza, a zatem milsza Bogu.
Św. Joanna di Chantal

Kiedy nie mamy miłości Boga, czujemy się naprawdę ubodzy: jesteśmy jak drzewa bez kwiatów i owoców; w duszy zjednoczonej z Bogiem zawsze panuje wiosna.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Chwała wam apostołowie: