Psalm 51 Zmiłuj się nade mną, Boże

Psalm 51 Zmiłuj się nade mną, Boże - tekst:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż
moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jerusalem!
Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary,
dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Cytaty pasujące do Psalm 51 Zmiłuj się nade mną, Boże:

Uczeń najbardziej potrzebuje pokory. Uczeń wyniosły jest głupim ignorantem.
Ks. Bosko

Uświęcajmy się przez dusze: ponieważ wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała w takiej mierze, w jakiej mamy Boskie życie, możemy przekazywać je i rozsiewać w wielkim organizmie Kościoła.
Bi. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Jezus przychodzi do naszego umysłu przez wiarę, do naszego serca przez miłość, do naszej duszy przez swoją łaskę, a do naszych uczynków przez cnoty, które w nas wlewa, czyniąc je godnymi raju.
Św. Albert

Podobne do Psalm 51 Zmiłuj się nade mną, Boże: