Na Boże narodzenie

Na Boże narodzenie - tekst:

1. Na Boże narodzenie
aniołów ucieszenie,
gdy z weselem śpiewają,
Bogu cześć, chwałę dają.
Refren: Panna Syna powiła,
Chrystusa porodziła, Panną będąc jak była.
2. Pasterzom to wesele
przyniósł anioł, że w ciele
Bóg się ludziom narodził,
z grzechu ich oswobodził. Ref…
3. Trzej Królowie przybyli,
darami Go uczcili,
jako Pana swojego,
Zbawcę rodu ludzkiego. Ref…
4. Gwiazda się pojawiła,
co królów prowadziła.
Prowadząc, im świeciła,
gdzie Panna z Synem była. Ref…
5. Z Bożego narodzenia
wznawiajmy dziękczynienia,
nieustannie śpiewając,
Bogu cześć, chwałę dając. Ref…

Cytaty pasujące do Na Boże narodzenie:

Szybko zgromadzone bogactwa się pomniejszają. Ten, kto je gromadzi stopniowo, powiększa je.
Mądrość Syracha

Ludzie nie wstydzą się wypowiadanych przez siebie obelg, ale tych, które sami otrzymali.
G. Leopardi

Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza.
Księga Przysłów

Podobne do Na Boże narodzenie: