Mędrcy świata, monarchowie

Mędrcy świata, monarchowie - tekst:

1. Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.
2. Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje!
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.
3. Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?
4. Tak, jak każą nam kapłani,
damy dar troisty:
modły, pracę niosąc w dani
i żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
niesiem, Jezu, szczerze.
Co dajemy Ci z ochotą,
od nas przyjm w ofierze!

Cytaty pasujące do Mędrcy świata, monarchowie:

Być świętymi nie oznacza nigdy nie popaść w grzech, ale móc powiedzieć: Tak, Panie, upadłem milion razy, ale z pomocą twojej łaski podniosłem się milion i jeden raz więcej.
Helder Camara

Uprzejmość jest gałęzią miłości.
Jan XXIII

Miłość naturalna domaga się trzech rzeczy: obecności kochanej osoby, jej całkowitego posiadania i doskonałego z nią zjednoczenia; Jezus w pełni zaspokaja w porządku nadnaturalnym to prawo miłości w Eucharystii.
S. P. G Eymard

Podobne do Mędrcy świata, monarchowie: