Nie bez ran ten bój się toczył

Nie bez ran ten bój się toczył - tekst:

1. Nie bez ran ten bój się toczył,
gdy Wawrzyniec cierpiał mękę;
wiara uzbrojona łaską
hojnie krwią swą szafowała.
2. On godnością był najwyższy
spośród siedmiu sług ołtarza,
i zajaśniał między nimi
miłosierdziem oraz męstwem.
3. Ten wojownik najmocniejszy
nie przypasał wcale miecza,
lecz żelazo wrogie zwrócił
przeciw sprawcy zła wszelkiego.
4. Tak, Wawrzyńcze, sługo Boży,
rozważamy twe męczeństwo:
niech przez ciebie otrzymamy
wypełnienie naszych pragnień.
5. Teraz bowiem już królujesz
w mieście świętym Najwyższego,
i w niewysłowionej chwale
możesz wstawiać się za nami.
6. Cześć i chwała niechaj będzie
Ojcu z Synem w Duchu Świętym,
niechaj Bóg na twoje prośby
da nam wieniec wawrzynowy.
Amen.

Cytaty pasujące do Nie bez ran ten bój się toczył:

Czcij religię ile możesz, swoimi uczuciami i umysłem, i wyznawaj ją wśród wierzących i niewierzących. Wyznawaj ją, nie wypełniając na zimno i materialnie praktyk kultu, ale ożywiaj przestrzeganie tych praktyk wzniosłymi myślami.
S. Pellico

Najdroższe dzieci, proszę was, błagam: nie bluźnijcie więcej!
Jan XXIII

Mówicie na temat ludzi starych to samo, co mówiliście jako dzieci. To sprawiedliwe. Pewnego dnia inne dzieci powiedzą o was to samo.
Jan XXIII

Podobne do Nie bez ran ten bój się toczył: