Otwórzcie się szeroko

Otwórzcie się szeroko - tekst:

1. Otwórzcie się szeroko, podwoje świątyń bram,
Król wieczny się przybliża, zbawienie niesie nam.
Któż jest tym Królem chwały? To niebios możny Pan!
W wierności On jest cały, a z wszechpotęgi znan.
2. Otwórzcie się szeroko, podwoje świątyń bram,
Król wieczny się przybliża, zbawienie niesie nam.
Któż jest tym Panem chwały? To wiecznie wierny Bóg,
zastępów Pan wspaniały! W proch starty przezeń wróg.
3. Bądź chwała Tobie, Chryste, przesławny Królu nasz,
co z Ojcem, Duchem Świętym, odwieczną chwałę masz.
Królestwo Twoje w Tobie opokę wieczną ma,
więc wieki go nie zwalczą, tak jak od wieków trwa.

Cytaty pasujące do Otwórzcie się szeroko:

Milczenie jest językiem ducha. Na drzewie milczenia rośnie owoc spokoju.
Przysłowie chińskie

Najchwalebniejsza i najbardziej upragniona jest taka śmierć, która nas zastaje walczących za Pana naszego.
Św. Wincenty

Kiedy jesteś przy stole, pomyśl najpierw o ubogim: ponieważ, kto karmi ubogiego, mój przyjacielu, karmi Boga.
Średniowieczny epigraf

Podobne do Otwórzcie się szeroko: