Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Gdzie miłość wzajemna i dobroć - tekst:

Refren: Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa,
weselmy się w Nim i radujmy!
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
z czystego serca miłujmy się nawzajem. Ref…
2. Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ref…
3. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste, Boże,
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
To będzie naszą radością czystą i bez granic,
przez nieskończone wieki wieków. Amen. Ref…

Cytaty pasujące do Gdzie miłość wzajemna i dobroć:

W Ojcze nasz nie prośmy Boga, aby nie wystawiał nas na pokuszenie, ponieważ nikt nie może pokusy uniknąć, ale prośmy, abyśmy nie upadli przez drzwi i schody pokusy w winę.
Św. Albert

Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa, aby posługiwać się nim według twojego zamiaru, ale raczej ofiaruj się Twojemu Bogu i Zbawcy, ponieważ to On z tobą i w tobie czyni wszystko, co zechce.
Św. Gaetano

Człowiek, mając nawet najwspanialszy talent, jest godny pogardy, jeśli jest pyszny i pełen egoizmu.
Konfucjusz

Podobne do Gdzie miłość wzajemna i dobroć: