Chwalmy mężnego pasterza

Chwalmy mężnego pasterza - tekst:

1. Chwalmy mężnego pasterza,
pełnego cnót i dobroci,
który oddalił od świata
niszczący wiatr niepokoju.
2. Nie bał się gromów monarchy,
nie lękał władczej kobiety,
zamknął podwoje kościoła
przed nieprawością cesarza.
3. Mistrz niezrównany tłumaczył
głębiny Bożych tajemnic,
miodem płynącą wymową
wykładał Pismo ludowi.
4. W duchu natchnionym przez wiarę
układał hymny cudowne;
sławiąc zasługi męczeństwa
oddawał cześć grobom świętych.
5. Odpędź, Ambroży, od stada
srogiego wilka Otchłani;
twojej nauki jasnością
oświecaj nas i wspomagaj.
6. Przyczyń się swoją modlitwą,
by Pan otworzył nam niebo,
tam razem z tobą pragniemy
wychwalać Trójcę pieśniami.
Amen.

Cytaty pasujące do Chwalmy mężnego pasterza:

Msza, którą i my mamy celebrować naszym życiem, nie może zatrzymać się w ofertorium. Wymaga wyniesienia na Krzyż i spełnienia. W Komunii świętej to nasza dusza wchodzi w Boga, a Bóg w nas. I tylko tam, gdzie jest Bóg, króluje świętość.
C. Lubich

Papież jest człowiekiem pokoju: jego misja polega na tym, aby wszyscy poczuli dążenie do prawdziwego pokoju. Papież kieruje jedynie pokojowymi rozmowami.
Jan XXIII

Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje zasługi i swoje bóle, ale całego siebie.
BI. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Podobne do Chwalmy mężnego pasterza: