O Chryste, nasz Panie

O Chryste, nasz Panie - tekst:

Refren: O Chryste, nasz Panie.
Przez Twe zmartwychwstanie,
dan nam z grzechów powstać,
łaski Twojej dostać.
Alleluja.
1. Wychwalajcie Pana, bo jest dobry,
bo na wieki miłosierdzie Jego. Wychwalajcie Pana nad pany,
bo na wieki miłosierdzie Jego. Ref…
2. Wielkich cudów On sam dokonał,
bo na wieki miłosierdzie Jego. Niebo i ziemia chwalcie Boga,
bo na wieki miłosierdzie Jego. Ref…

Cytaty pasujące do O Chryste, nasz Panie:

Zawsze odwaga! Bez niej nie ma cnoty.
S. Pellico

Już wielkim złem jest nie czynić żadnego dobra.
Św. Franciszek Salezy

Wychowywanie to niezaprzeczalne zaangażowanie, które wkładasz w praktykowanie najlepszej metody, aby sprawić, by twoi uczniowie nabywali ziemską wiedzę, włóż także w poznanie i praktykowanie chrześcijańskiej ascezy, która jest jedyną metodą, abyście i ty, i oni stali się lepszymi.
J. Escńva

Podobne do O Chryste, nasz Panie: