Wysławiamy ciebie, Marto

Wysławiamy ciebie, Marto - tekst:

1. Wysławiamy ciebie, Marto,
któraś zasłużyła sobie,
aby Chrystus wchodził często
w twego domu szczęsne progi.
2. Chętnie tak wielkiego Gościa
otaczałaś staraniami
i o wiele się troszczyłaś,
miłowaniem przynaglona.
3. Gdy z radością karmisz Pana,
brat i siostra twoja mogą
z Jego słowem przyjąć strawę
łaski, która daje życie.
4. Kiedy Pan w przededniu śmierci
namaszczony był przez Marię,
ty złożyłaś Mu z oddaniem
dar posługi twej ostatniej.
5. Wierna służebnico Mistrza,
spraw, niech miłość nas rozpali,
by dla Niego nasze serca
stały się przyjaznym domem.
6. Cześć niech będzie Bogu w Trójcy,
który niech nam w swoim domu
kiedyś da zamieszkać z tobą
i wychwalać Go na wieki.
Amen.

Cytaty pasujące do Wysławiamy ciebie, Marto:

Słuchajcie wszystkiego, zapominajcie wiele, poprawiajcie mało. Aby tylko zatriumfowała miłość mogę być uważany za kogoś bez znaczenia.
Jan XXIII

Odwaga jest jak miłość: potrzebuje nadziei, która ją karmi.
Napoleon

Szczęście w słowniku jest rzeczownikiem, w życiu jest czasownikiem, który odmienia się w czasie przeszłym z pamięcią, w przyszłym z nadzieją, ale nie ma czasu teraźniejszego. Prawdziwe szczęście jest przetakiem Nieba, Niebo zaś jest dla tych, którzy nie szukali szczęścia na ziemi.
Anonim

Podobne do Wysławiamy ciebie, Marto: