Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają - tekst:

1. Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają;
wesele opowiadają,
wszemu światu znać dawają.
Kolęda.
2. Narodził się nam Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Już Izajasz prorokował,
że się z Panny narodzić miał.
Kolęda.
3. Otóż się nam już narodził,
by świat z grzechów wyswobodził.
Anioł pasterzom objawił,
że się na świat Jezus zjawił.
Kolęda.
4. W Betlejem, żydowskim mieście,
tam się do Niego pośpieszcie;
leży w żłobie łzy roniący
Zbawiciel nasz wszechmogący.
Kolęda.
5. Wdzięczna to nowina była,
Panna Syna porodziła.
Śpiewajmyż Mu nowe pienie
za to Jego narodzenie.
Kolęda.
6. Cześć, chwała na wysokości,
pokój ludziom na niskości;
niech Bóg pochwalony będzie
w niebie, na ziemi i wszędzie.
Kolęda.

Cytaty pasujące do Anieli w niebie śpiewają:

Każda chwila przebaczenia jest kąpielą w krwi Chrystusa.
Św. Katarzyna ze Sieny

Dzisiaj chciałbym być poetą i Świętym, aby zaśpiewać najpiękniejszy na ziemi hymn: hymn miłości. Chciałbym sprawić, aby melodia, która rozbrzmiewa w niebie, odbiła się echem tu, na ziemi.
Ks. Orione

Jeżeli będziecie uważnie obserwować jednostki, które nie potrafią chwalić, zawsze gotowe do krytyki, nigdy z nikogo niezadowolona spostrzeżecie się, że są to ci sami, z których nikt nie jest nigdy zadowolony.
Jean de la Bruyere

Podobne do Anieli w niebie śpiewają: