Przyjmij, czcigodny ojcze

Przyjmij, czcigodny ojcze - tekst:

1. Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie,
wieniec spleciony z chwały i wesela,
który składamy jako dar świąteczny
myślą i głosem.
2. Jako potomka ludu Abrahama
dom Dawidowy wydał cię królewski,
twoja zaś Córka jako Pani świata
wszystko przewyższa.
3. Oto Maryja, którą rodzi Anna,
spełnia twym przodkom dane obietnice;
śpieszy, by światu smutkiem przejętemu
radość przywrócić.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie Wszechmocny, który władasz wszystkim,
bądź uwielbiony.
Amen.

Cytaty pasujące do Przyjmij, czcigodny ojcze:

Za robotników, którzy pracują w winnicy Pana, uważa się wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do zbawienia dusz.
Ks. Bosko

Nie trzeba chcieć zostać świętym w ciągu dwóch dni, ponieważ doskonałość zdobywa się z trudem, powoli.
Św. Filip Nereusz

Modlitwa jest kluczem, który otwiera drzwi poranka oraz zamyka drzwi wieczoru. Od samego Boga przez modlitwę przychodzi cała nasza silą.
Gandhi

Podobne do Przyjmij, czcigodny ojcze: