Zróbcie Mu miejsce

Zróbcie Mu miejsce - tekst:

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba,
zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się Jego dzieciom powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem;
On twoim Ojcem, On przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka,
że na ołtarzu co dzień Go czeka:
sam ludu swego odwiedza ściany,
bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośród nas idzie błogosławiony!”.
5. On winy nasze przebaczać lubi,
Jego się wsparciem nasz naród chlubi,
w domu i w polu daje nam dary,
serc tylko naszych żąda ofiary.
6. Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, serca-ć dajemy,
i tej zamiany między stronami
niebo i ziemia będą świadkami.

Cytaty pasujące do Zróbcie Mu miejsce:

Najsilniejszą zachętą do popełnienia każdego rodzaju nikczemności jest pieniądz: on zanieczyszcza domy, miesza trucizny, uzbraja najemnych morderców i wojska: zawsze jest splamiony krwią.
Seneka

Nasz pełen dobroci i mądrości Bóg przyciąga do swojej miłości dusze wdzięczne, szybko wysłuchując ich próśb; dusze niewdzięczne jak psy specjalnie pozostawia, aby długo prosiły, nękane głodem i pragnieniem, ponieważ niewdzięczny pies, skoro tylko otrzyma swój chleb, porzuca swojego dobroczyńcę.
Św. JarfCHmaco

Świętość jest łaską czynienia naj pokorniej szych rzeczy pod pieczęcią wieczności.
R. Follereau

Podobne do Zróbcie Mu miejsce: