Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci - tekst:

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
„Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został,
Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość. Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
utwierdza w wierze, aby nie wątpili;
obcuje z nimi, daje nauk wiele
o swym Kościele. Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
samym się tylko ukazuje wiernym;
nieśmiertelności przedstawia znamiona
wśród uczniów grona. Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
i śmierć haniebna są już nagrodzone;
za poniżenia został wywyższony
nad wszystkie trony. Alleluja!
7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele!
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,
jak Dawid śpiewa. Alleluja!
8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
wina pierwszego rodzica zgładzona;
niebios zamkniętych jest otwarta brama
synom Adama. Alleluja!
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
z dala mijając nieszczęść naszych groby,
miejsca, osoby. Alleluja!
10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie,
daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Cytaty pasujące do Zwycięzca śmierci:

Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem.
Jan XXIII

Twoje życie będzie wieczną wiosną, jeżeli w twym sercu nieustannie będzie kwitnąć miłość. W każdym bracie, który cierpi, wypatruj boskiej twarzy Pielgrzyma i spiesz, aby go pocieszyć.
P. Minozzi

Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto tajemnica szczęścia.
G. Bernanos

Podobne do Zwycięzca śmierci: