Zmartwychpowstał Pan prawdziwie

Zmartwychpowstał Pan prawdziwie - tekst:

Refren: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie.
Alleluja, alleluja!
Wśród wyznawców swoich żyje.
Alleluja, alleluja!
1. Nadszedł dzień wielkiej radości
z tryumfu Zbawcy i Pana,
w którym Król, w męce pokorny,
ukazał moc zmartwychwstania. Ref…
2. Chrystus sam siebie uniżył
i przyjął mękę konania,
aby wysłużyć nam życie,
wprowadzić do zmartwychwstania. Ref…
3. Głosimy Ciebie o Chryste,
w radości przepowiadania,
że kiedyś w chwale powrócisz,
dać łaskę ciał zmartwychwstania. Ref…
4. Cieszy się niebo i ziemia,
że łaska grzesznikom dana;
potężna jest Twoja Chryste,
zwycięska moc zmartwychwstania. Ref…

Cytaty pasujące do Zmartwychpowstał Pan prawdziwie:

Nasze życie ma wartość proporcjonalną do naszych wysiłków.
F. Mamiąc

Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała i otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym.
Św. Teresa

Zadaniem przyjaźni jest rozpuszczanie w harmonii dysharmonii, których nie można uniknąć.
Zenta Maurina

Podobne do Zmartwychpowstał Pan prawdziwie: