Złóżcie troski, żałujący

Złóżcie troski, żałujący - tekst:

1. Złóżcie troski, żałujący Chrystusa umarłego!
Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego!
Tysiącznych pociech przyczyna,
ogłoszona jest nowina.
Refren: Alleluja, alleluja.
Niechaj brzmi: Alleluja!
2. Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały,
że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały.
Stąd pociechy, stąd radości,
ustąpcie wszelkie żałości. Ref…
3. W dzień Pańskiego zmartwychwstania wiernym jawnie się stało,
że Zbawiciel po swej męce otoczony jest chwałą.
Serca, które się smuciły,
tryumf wyśpiewują miły. Ref…

Cytaty pasujące do Złóżcie troski, żałujący:

Prawdziwy chrześcijanin to ten, przez którego nikt nie płakał, lub -ponieważ jest to niemożliwe, bo jesteśmy niedoskonali - kto dobrowolnie nigdy nikomu nie wyrządził zła.
Zenta Maurina

Przybliżmy się do Eucharystii z gorącym pragnieniem, które spali nasze grzechy i oświeci serca.
Św. Jan Damasceński

Każda chwila przebaczenia jest kąpielą w krwi Chrystusa.
Św. Katarzyna ze Sieny

Podobne do Złóżcie troski, żałujący: