Cześć Maryi

Cześć Maryi - tekst:

1. Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie Świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
hołd Jej śpiesz się nieść.
2. Jej to ręce piastowały,
Tego, co ten świat
stworzył wielki i wspaniały:
Syn Jej, a nasz Brat.
3. On jak matkę Ją miłował,
Jej posłusznym był.
Każde słowo Jej szanował,
chociaż Bogiem był.
4. Dziatki lube, jeśli chcecie
błogi żywot mieć,
jako święte Jezus Dziecię
Marię chciejcie czcić.
5. Czystość, cichość i pokora,
to Maryi strój;
przez nie miła niebios Córa
łask zyskała zdrój.
6. Ten Maryi, dziatwo droga,
w sercu obraz noś;
o opiekę Matki Boga
zawsze kornie proś.

Cytaty pasujące do Cześć Maryi:

Musimy uczynić nasze domy miejscem współczucia i nieustannego przebaczania
Matka Teresa z Kalkuty

Młody bez entuzjazmu jest jak stary bez doświadczenia.
Anonim

Grzech tych, którzy bluźnią przeciwko Jezusowi Chrystusowi królującemu w niebie, jest równy ciężarowi grzechu tych, którzy go ukrzyżowali.
Św. Augustyn

Podobne do Cześć Maryi: