Pieśnią wesela witamy

Pieśnią wesela witamy - tekst:

1. Pieśnią wesela witamy,
o Maryjo, miesiąc Twój;
my Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała
życiem, wonią, wdziękiem lśni,
wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
gdy majowe płyną dni.
2. Litość Twoja niech osuszy
z każdych oczu smutku łzę;
rosa łaski w każdej duszy
niech obmyje grzechu rdzę.
Dla nas wszystkich niech zaświta
Twej miłości błogi raj!
Cała ziemia niechaj wita,
o Maryjo, śliczny maj!
3. Każde serce niech poczuje,
że mu świeci litość Twa;
niech się cieszy, niech dziękuje,
że Cię Matką w niebie ma.
A za krótki maj na ziemi
poświęcony Twojej czci,
daj nam w niebie ze świętymi,
wieczną chwałę śpiewać Ci!

Cytaty pasujące do Pieśnią wesela witamy:

Czy widziałeś, jak w smutny jesienny wieczór spadają liście? Tak co dzień spadają dusze do wieczności: pewnego dnia jednym z opadłych liści będziesz ty.
J. Escńva

Poprzez pogodę ducha, którą chcę nabyć, pokażę, że życie chrześcijańskie jest piękne i niesie z sobą radość.
E. Leseur

Dopóki ludzie nie będą traktować innych jak braci i nie uznają, że nie ma nic świętszego od ludzkiego życia, dopóty zawsze będzie nimi powodować interes osobisty, aby niszczyć sobie wzajemnie życie.
L. Tołstoj

Podobne do Pieśnią wesela witamy: