Tobie niech zabrzmi

Tobie niech zabrzmi - tekst:

1. Tobie niech zabrzmi, Boże, cześć i chwała,
przy dniu dorocznym drogiego Czesława,
który Twe imię rozgłaszał przed światem
z Jackiem, swym bratem, z Jackiem, swym bratem.
2. Sławą ujęty cudów Dominika,
porzucił chętnie godność kanonika,
i z patriarchy rąk habit odbiera,
światu umiera, światu umiera.
3. Ogniem miłości Boskiej rozpalony,
z Rzymu w północne udaje się strony,
Czechom, Ślązakom słowo Boże głosi,
klasztory wznosi, klasztory wznosi.
4. Gdy dzicz tatarska polskie niszczy strony,
i aż w Śląsk swoje zapuszcza zagony,
jego przyznają modłom Wrocławianie
swe zachowanie, swe zachowanie.
5. Coś życie strawił w kaznodziejskiej pracy,
twojej przyczyny błagają rodacy;
uproś nam łaskę, byśmy w wierze stali
do śmierci trwali,
do śmierci trwali.
Amen.

Cytaty pasujące do Tobie niech zabrzmi:

Dobry Bóg jest tak bardzo chętny do przebaczania nam, kiedy Go o to prosimy, jak gotowa matka jest wyciągać swoje dziecko z ognia.
Św. Proboszcz z Ars

Każdy człowiek aż do ostatnich swoich dni musi czekać i wychowywać samego siebie.
M. D'Azeglio

Uprzejmość w mowie, w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystko i wszystkich.
Ks. Bosko

Podobne do Tobie niech zabrzmi: