Chwała na wysokości Bogu

Chwała na wysokości Bogu - tekst:

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię.
Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże, Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty.
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Cytaty pasujące do Chwała na wysokości Bogu:

potrzebujących.
Mądrość Syracha

Proszę, o Panie, o jednoczesne doświadczenie bólów natury z powodu moich grzechów oraz pocieszenia Twojego Ducha dzięki Twojej łasce, ponieważ jest to prawdziwy stan chrześcijaństwa.
Pascal

Jeżeli twój wróg, po tym jak go przywitałeś i pobłogosławiłeś, nie chce się z tobą pojednać, nie pozostaje ci nic innego, jak modlić się za niego, aby Pan dotknął jego serce i nawrócił go swoją łaską.
Św. Albert

Podobne do Chwała na wysokości Bogu: