Święty z Lipnicy Szymonie

Święty z Lipnicy Szymonie - tekst:

1. Święty z Lipnicy Szymonie,
który już w górnym Syjonie,
radujesz się z aniołami,
módl się za nas, módl za nami.
2. Stań przed tronem Najwyższego,
błagaj miłosierdzia Jego,
byśmy w łasce Jego trwali,
o zbawienie się starali.
3. Za posty, za niewygody,
wszedłeś na niebieskie gody;
za habit gruby, wełniany,
całyś światłością odziany.
4. Tak Bóg nagradza swe sługi
za doczesne ich wysługi,
którzy krzyż swój z Nim dźwigają,
a tym światem pogardzają.
5. Osłodź nam, Boże, cierpienia,
udziel łaski do znoszenia;
bo nikt nie może być w niebie,
kto tu nie cierpi dla Ciebie.

Cytaty pasujące do Święty z Lipnicy Szymonie:

Kochajcie modlitwę... modlitwa poszerza serce, czyniąc je zdolnym pomieścić dar, który Bóg czyni z siebie samego.
Matka Teresa

Bóg stworzył ubogiego, aby pozyskał sobie niebo pogodzeniem się i cierpliwością; stworzył też bogatego, aby zbawił się miłością i jałmużną.
Ks. Bosko

Chrześcijanin dobrze wie, że śmierć jest ciemną postacią, która kryje świetliste oblicze Boga.
Pierre UErmite

Podobne do Święty z Lipnicy Szymonie: