Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!

Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! - tekst:

1. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!
Błagamy Ciebie, święta Dziewico;
niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
módl się za nami. Zdrowaś Maryja!
2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, Niepokalana;
jak wpośród kwiatów wonna lilija,
jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja!
3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie,
Ty nam, jak matka, daj pożywienie;
niech brak żywności nas nie zabija,
broń nas od głodu. Zdrowaś Maryja!
4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
przez te łzy gorzkie, Matko jedyna;
oddal śmiertelność, co lud zabija,
broń nas od moru. Zdrowaś Maryja!
5. Ty, coś płomieni innych nie znała,
tylko miłością Bożą pałała;
spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
broń nas od ognia. Zdrowaś Maryja!
6. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
daj, niech pokojem kraj nasz oddycha;
niech duch niezgody nas nie rozbija,
broń nas od wojny. Zdrowaś Maryja!
7. Królowo nasza wśród cherubinów,
usłysz pokorny głos ziemi synów,
co się do tronu Twojego wzbija,
ratuj nas, Matko. Zdrowaś Maryja!

Cytaty pasujące do Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!:

Największe zwycięstwo człowieka polega na umiejętności uczynienia z wroga przyjaciela.
G. Papini

Cnota praktykowana w przeciwnościach jest mocniejsza i doskonalsza, a zatem milsza Bogu.
Św. Joanna di Chantal

Jeżeli nasze szczęście w niebie będzie wspólnym śpiewem, dlaczego nie mamy zacząć już teraz?
P. Caludel

Podobne do Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!: