Psalm 150 Doksologia końcowa

Psalm 150 Doksologia końcowa - tekst:

Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na firmamencie Jego potęgi !
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę !
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze !
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie !
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach triumfalnych :
Wszystko co żyje, niech chwali Pana !
Alleluja.

Cytaty pasujące do Psalm 150 Doksologia końcowa:

Ten, kto kocha napomnienia, kocha mądrość, ten, kto nienawidzi poprawiania, jest głupcem.
Księga Przysłów

O Boże, daj nam pogodę ducha, abyśmy przyjęli to, czego nie można zmienić, odwagę, aby zmienić to, co musi być zmienione, mądrość, aby rozróżnić jedno od drugiego.
R. Niebuhr

Pokój to dobro, które interesuje wszystkich bez różnicy. Wracając do waszej ojczyzny, do waszych domów, bądźcie wszędzie nosicielami pokoju, bądźcie zawsze drogami pokoju.
Jan XXIII

Podobne do Psalm 150 Doksologia końcowa: