Przed oczyma Twymi

Przed oczyma Twymi - tekst:

1. Przed oczyma Twymi, Panie, gdy porównujemy
winy nasze z karami,
które za nie otrzymujemy,
2. Widzimy, że niewielkie dopuszczasz utrapienia,
choć na większe zasługujemy
z rąk Twoich karcenia.
3. Choć karanie za grzechy przykro odczuwamy,
to jednak w dalszym ciągu
w swym uporze trwamy.
4. Chociaż dusza schorzała w boleści się słania,
w pysze swojej przed Tobą
karku zgiąć się wzbrania.
5. Choć wzdychamy, widząc w swym życiu niecne sprawy,
jednak w uczynkach naszych
nie widać poprawy.
6. Gdy czekasz nawrócenia, my się nie zmieniamy,
gdy pomstę swą wywierasz,
my w dobrym nie trwamy.
7. Gdy nas strofujesz, wyznajemy cośmy uczynili,
a gdy nam błogosławisz,
zapominamy, żeśmy się smucili.
8. Gdy na nas naciskasz, wiele Ci przyrzekamy,
a gdy miecz swój chowasz,
obietnic nie wypełniamy.
9. Gdy nam chłostę wymierzasz, „przebacz nam!” wołamy,
a gdy już przebaczysz,
do karania Cię pobudzamy.
10. Znalazłszy się w biedzie, o litość błagamy,
a kiedy się zlitujesz,
cierpliwości Twej nadużywamy.
11. Pogrążeni w niedoli do Ciebie wzdychamy,
a wyzwoleni z niej lecz niewdzięczni,
wnet zapominamy.
12. Gdy wysłuchujesz szybko, folgujemy sobie,
jeśli zwlekasz z ratunkiem,
szemrzemy przeciw Tobie.
13. Chcemy, byś to zachował, czym żeś nas obdarzył,
lecz jesteśmy obojętni
na Twoje rozkazy.
14. Oto stoimy przed Tobą skruszeni grzesznicy.
Przebacz w Twym miłosierdziu,
co jest bez granicy!
15. Wiemy, że sprawiedliwie karzesz grzeszne czyny,
lecz jesteś miłosierny
i przebaczasz winy.
16. Spraw nam niegodnym Panie to, o co prosimy,
Tyś nas z niczego stworzył,
byśmy Cię zawsze wielbili.
17. Gdy wołamy do Ciebie, ulituj się, Panie,
niech Twe Serce poruszy
płacz nasz i wołanie!
18. Niech Twa boska łaskawość, w której ufność mamy,
nie poczyta nam grzechów,
gdy o to błagamy.
19. Wielka jest nasza nędza, wielki grzech nasz, Boże,
niech większa Twa łaskawość
nas nędznych wspomoże!
20. Prosząc o wspomożenie, wyznajemy grzechy,
u Twego miłosierdzia
szukamy pociechy.
21. Spraw, niech przyjmiemy kornie Twoje przebaczenie,
nie przypisując sobie
własne nawrócenie.
22. Podnieś nas w swej dobroci, Boże nasz i Panie,
daj nam radość zbawienia
i w miłości trwanie!
23. Pozwól nam, wiernym Tobie, co się łaską cieszą,
radować się pokojem
z wszystkich ludów rzeszą!

Cytaty pasujące do Przed oczyma Twymi:

Młodzież musi być dumna ze swojej wiary i akceptować fakt, że ona coś kosztuje.
Pius XII

Jak z kamienia i krzemienia powstaje iskra, tak ze zbytniego gadania i z trywialności rodzi się kłamstwo.
Św. Jan Climaco

Strach przed śmiercią jest okrutniejszy od niej samej.
P. Siro

Podobne do Przed oczyma Twymi: