Psalm 21 Dziekczynienie i modlitwa za króla

Psalm 21 Dziekczynienie i modlitwa za króla - tekst:

Jahwe, król się weseli z Twojej potęgi,
jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błaganiu warg jego.

Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami,
koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś
długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,
ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

Król bowiem w Jahwe pokłada nadzieję
i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
Niech spadnie Twa ręka na wszystkich
Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych,
co nienawidzą Ciebie.
Uczyń ich jakby piecem ognistym,
gdy ukaże Twoje oblicze.
Niech Jahwe ich pochłonie w swym gniewie,
a ogień niechaj ich strawi.
Wytrać ich potomstwo z ziemi,
usuń ich plemię spośród synów ludzkich.

Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,
choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,
bo Ty ich zmusisz do ucieczki,
z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
Powstań, Jahwe, w swej potędze,
chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.

Cytaty pasujące do Psalm 21 Dziekczynienie i modlitwa za króla:

Uprzejmość w mowie, w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystko i wszystkich.
Ks. Bosko

W niebie dusza będzie miała za sprawą Boga cztery powody do niewypowiedzianej radości: jasną wizję boskiej istoty, doskonałą widzianą i posiadaną miłość Boga, radość samego Boga, który zanurzy duszę w morzu słodyczy oraz kontemplację Chrystusa Boga i Człowieka.
Św. Albert

Dzisiaj nie wystarczy być świętym: potrzebna jest świętość, której domaga się chwila obecna, nowa świętość, również ona bez precedensów.
S. Weil

Podobne do Psalm 21 Dziekczynienie i modlitwa za króla: