Cieszmy się i pod niebiosy

Cieszmy się i pod niebiosy - tekst:

1. Cieszmy się i pod niebiosy
wznośmy razem miłe głosy,
bo wesoła dziś nowina:
czysta Panna rodzi Syna.
Refren: Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie,
na świat narodzonego.
2. Złożyła Go na sianeczku,
między bydlęty w żłóbeczku:
aniołowie go witają,
chwałę z wysoka śpiewają. Ref…
3. Pastuszkowie na znak dany,
znalazłszy Pana nad pany,
z pociechą serca witają,
Bogiem Go swoim wyznają. Ref…
4. I my go też przywitajmy,
i wesoło zaśpiewajmy:
„witaj śliczne Niewiniątko,
zesłane z nieba Dzieciątko. Ref…
5. Tyś jest Synem Najwyższego,
Tyś Panem świata całego:
przez Twe święte narodzenie,
odpuść grzechy, daj zbawienie”. Ref…

Cytaty pasujące do Cieszmy się i pod niebiosy:

Widzę w Chrystusie człowieka doskonałego, a w jego śmierci na krzyżu najpiękniejszy przykład ofiary.
Gandhi

Nic pewniejszego od śmierci: nic bardziej niepewnego od jej godziny.
Św. Antoni

Nie należy chować zmarłych dwa razy: pod kwiatami i w sercach. Ale trzeba budzić ich do życia obok nas, wokół rzeczy, które oni kochali i które my kochamy. I na magiczne wezwanie imion, dat i wspomnień, będą z nami żywi - w nas i dla nas. Nie opłakuj ich próżnymi łzami, ale przywołuj ich dobrymi uczynkami. Nie oświecaj ich wotywnymi lampami, ale oświetlaj ich miłością. Ciała należy pochować pod ziemią, ale dusze wychwalać w świetle.
N. Salvaneschi

Podobne do Cieszmy się i pod niebiosy: