Witaj, święty męczenniku

Witaj, święty męczenniku - tekst:

1. Witaj, święty męczenniku,
coś za wiarę życie dał,
i wśród srogich mąk bez liku
przy Chrystusie wiernie stał.
Pobłogosław twoje dzieci,
miej w opiece polski kraj,
wiedź przez nowe tysiąclecie,
przy Chrystusie wytrwać daj!
2. Dusz miłością ożywiony,
tyś im światło wiary niósł,
by słów Bożych siew rzucony
w sercach przyjął się i rósł.
Spójrz i na nas, twoje dzieci,
gdy nas nęka życia trud,
niech nam światło wiary świeci,
uproś nam wytrwania cud!

Cytaty pasujące do Witaj, święty męczenniku:

Wiele razy będziesz żałować, że za dużo powiedziałeś. Ale nigdy nic będziesz żałować, że milczałeś.
N. Sałvaneschi

Poganie nie wstydzili się swoich religii: upiększali ogrody i galerie posągami swoich bogów, obrazami, które przedstawiały ich odrażające tajemnice; czy chrześcijanie, aby nie wstydzą się ozdabiania swojego mieszkania Krzyżem, czy świętym obrazem?
La Colombiere

Nic nie jest bardziej sprzeczne z miłością jak czynienie niewiele dla bliźniego.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Witaj, święty męczenniku: