Mądrości, która

Mądrości, która - tekst:

1. Mądrości, która z Bożych ust wypływasz,
wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:
przybądź i naucz nas dróg roztropności
wieczna Mądrości.
2. O Adonai! Wodzu Izraela,
coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela:
przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
z silnym ramieniem!
3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
zamilkną króle na widok Twych cudów;
przybądź i pośpiesz, użal się złej doli,
wybaw z niewoli!
4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może;
przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy
więźniów z ciemnicy!
5. O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce promieniste;
przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące
nędznych tysiące!
6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem:
przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
będzie zbawiony!
7. Emmanuelu! Królu! Prawodawco!
Oczekiwanie narodów i Zbawco:
przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże nasz Panie!

Cytaty pasujące do Mądrości, która:

To, czego człowiek pragnie dla siebie, niech pragnie też dla drugiego; nie dążcie do wywyższania się nad innymi, ale przyzwyczajajcie się do rzeczy skromnych.
Św. Paweł

Ludzie, nie mogąc pokonać śmierci, aby być szczęśliwymi, umówili się, że nie będą o niej myśleć. To wszystko, co mogli zrobić, żeby się pocieszyć!
Pascal

Życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga, śmierć, aby Go odnaleźć, wieczność, aby Go posiąść.
P. Nouet

Podobne do Mądrości, która: