O Boże mój, o Zbawicielu mój

O Boże mój, o Zbawicielu mój - tekst:

Refren: O Boże mój, o Zbawicielu mój.
1. Pozwól mi na nowo cieszyć się weselem,
dźwignij z poniżenia, radość wróć!
Nie patrz na me grzechy, odwróć od nich wzrok,
wymaż wszystkie przewinienia! Ref…
2. Serce daj mi czyste, przywróć siłę ducha,
pozwól mi przy Tobie blisko trwać!
I Twojego ducha nie odbieraj mi,
niech się cieszę Twym zbawieniem. Ref…
3. Wzmocnij we mnie, Panie, ducha szlachetnego,
bym grzeszników uczył Twoich dróg.
Wybaw mnie od kary, Boże, Zbawco mój,
bym Twą dobroć czcił radośnie! Ref…
4. Otwórz usta moje, niech Twą chwałę głoszą,
niech cześć Twoja płynie z moich warg.
Gdybyś żądał ofiar, chętnie bym je dał,
lecz nie pragniesz całopaleń. Ref…

Cytaty pasujące do O Boże mój, o Zbawicielu mój:

Nadzieja pociesza nas w życiu pośród trudów i krzyży, uniemożliwiając zniechęcenie i prowadząc do synowskiego zawierzenia Ojcu, który na nas czeka.
Ks. Alberione

Kto wchodzi zbyt wysoko, często spada na ieb, na szyję.
Ariosto

Walki ducha są męczące, to prawda; ale jakże chwalebne i słodkie jest wyjście z nich zwycięsko!
Sw. Franciszek Salezy

Podobne do O Boże mój, o Zbawicielu mój: