Przystrój ołtarz twój, Syjonie!

Przystrój ołtarz twój, Syjonie! - tekst:

1. Przystrój ołtarz twój, Syjonie!
Wprowadź Króla Chrystusa,
osadź Marię na swym tronie,
Matkę Boga, Jezusa,
Matkę Boga, Jezusa.
2. Dziś Maryja, Brama nieba,
niesie Króla Światłości,
przed jutrzenką wiedzie Syna,
Zbawcę, Boga miłości,
Zbawcę, Boga miłości.
3. A w świątyni starzec święty,
biorąc z rąk Jej Dziecinę,
Zbawiciela w Nim poznaje,
głosi dobrą nowinę,
głosi dobrą nowinę.
4. Teraz woła: sługę Twego
puszczaj, Panie, w pokoju,
gdym oglądał Boga mego
jeszcze w tym ziemskim boju,
jeszcze w tym ziemskim boju.
5. Oto Światło objawienia
stąd na wszystkie narody.
Oto chwała ludu Twego,
życia znak i nagrody,
życia znak i nagrody.
6. Dwa gołąbki składa Panna
za Jezusa w ofierze,
a stosując w sercu słowa,
Święte Dzieciątko bierze, Święte Dzieciątko bierze.
7. O Najczystsza z dziewic, Matko,
spraw to swymi modłami,
byśmy mieli pokój, łaskę
i opiekuj się nami,
i opiekuj się nami.

Cytaty pasujące do Przystrój ołtarz twój, Syjonie!:

Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny i stać się pokarmem, wewnętrzną przyczyną energii i życia.
Paweł VI

Niechaj was nie nuży nigdy czynienie dobra... Nic nie powinno być stracone. Nic nie spada na ziemię. Jest oko, które wszystko widzi: oko Boga.
Ks. Alberione

To, co nie jest dla wieczności, jest z pewnością dla próżności.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Przystrój ołtarz twój, Syjonie!: