Święta Panno

Święta Panno - tekst:

1. Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza dziewice,
której darem różańcowe są tajemnice;
wszak z samego znać imienia,
że dasz łaskę do zbawienia,
tym co Ci służą.
2. Do Twej łaski się uciekam tak mi potrzebnej,
użycz, proszę, z darów Twoich duszy mej biednej,
niechaj w grzechu nie umiera,
wszakże skarb się tu otwiera
całemu światu.
3. Twej opiece się oddaję, Pani łaskawa,
abym słuchał Syna Twego świętego prawa;
dodaj siły, a me życie
niech Ci służy należycie
przez całe wieki.

Cytaty pasujące do Święta Panno:

Kochajcie wszystkich z miłością, ale przyjaźnijcie się z tymi, którzy mogą pomóc wam w nabywaniu cnót.
Św. Franciszek Salezy

Kiedy ktoś poświęca się Panu, to ofiarowuje Jemu wszystkie swoje namiętności, a w szczególny sposób poświęca wszystkie swoje cnoty. Stokrotność, którą Jezus obiecał zakonnikom w tym życiu, musi się powtórzyć w pokoju, w ufności i w pocieszeniach, które przychodzą w chwili śmierci.
Ks. Bosko

Jeżeli jesteśmy zajęci, szatan nigdy nas nie zwycięży. Czeka, aby nas zaatakować, kiedy jesteśmy bezczynni.
Ks. Bosko

Podobne do Święta Panno: