Zmiłuj się, Boże

Zmiłuj się, Boże - tekst:

1. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad grzesznikiem,
co w swej dobroci nie pogardzasz nikim,
w Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie
według Twojego miłosierdzia, Panie.
2. I według mnóstwa boskich Twych litości
racz zgładzić, Panie, moje nieprawości;
o więcej żebrzę: okaż łaskę swoją,
oczyść mnie z grzechów, wymaż zbrodnię moją.
3. Już serce moje, smutkiem napełnione,
łzami obmywa grzechy popełnione,
zbrodnie okropne, co mnie pokrywają,
wszędzie są ze mną, wszędzie mnie ścigają.
4. Przeciwko Tobie nędznie zawiniłem
i Ciebie, Boga, ciężko obraziłem;
Tyś jest w wyrokach, Panie, sprawiedliwy,
w karaniu jednak bardzo litościwy.
5. Już w mym poczęciu, nim się narodziłem,
wiem o tym dobrze, że grzesznikiem byłem;
Tyś mnie nauczył w Twej dobroci świętej,
jak mam mądrości szukać niepojętej.
6. Skrop mnie hyzopem, Panie dobroczynny,
i obmyj duszę, abym był niewinny,
abym aniołom równy w niewinności
nad same śniegi bielszy był w czystości.

Cytaty pasujące do Zmiłuj się, Boże:

Świat jest podtrzymywany przez nieskończoną Inteligencję. Im bardziej obserwuję, tym bardziej widzę tę Inteligencję, która jaśnieje poza tajemnicą rzeczy. Wiem, że ktoś mnie wyszydzi, ale to nic. Łatwiej będzie zerwać ze mnie skórę niż wyrwać mi wiarę w Boga. - Bóg? Ja w Niego nie wierzę: ja Go widzę.
Fabre

Wolność zajaśnieje nad wami, kiedy powiecie sobie w głębi waszej duszy: ŤChcemy być wolniť, i aby takimi się stać, będziecie gotowi poświęcić każdą rzecz i znieść wszystko.
Lamennais

Życie zakonne to życie, którego nauczył nas Jezus Chrystus, które proponuje Kościół, którym żyli święci zakonnicy i na które wskazują oni w swoich Konstytucjach.
Ks. Alberione

Podobne do Zmiłuj się, Boże: